Privacy policy

Speelgoedmuseum Deventer

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet up-to-date is. Data en titels van tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Speelgoedmuseum Deventer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Speelgoedmuseum Deventer behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoort toe aan Speelgoedmuseum Deventer en aan de haar gelieerde bedrijven. De intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor zover gebruikers/bezoekers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers/ bezoekers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Speelgoedmuseum Deventer en vrijwaren Speelgoedmuseum Deventer derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Speelgoedmuseum Deventer worden verveelvoudigd.

Persoonlijke gegevens
Dit privacy statement & cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Deventer Verhaal waaronder de website van Speelgoedmuseum Deventer. Hierin leggen wij uit hoe jouw persoonsgegevens op deze website verzameld worden, wat het doel daarvan is, op welke manier deze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op de website van Speelgoedmuseum Deventer te surfen en jouw persoonsgegevens aan Speelgoedmuseum Deventer te verstrekken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit beleid en de manier waarop Speelgoedmuseum Deventer jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Voor Speelgoedmuseum Deventer is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website van groot belang. De website van Speelgoedmuseum Deventer draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je Speelgoedmuseum Deventer verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy policy. Voor al het overige zal Speelgoedmuseum Deventer jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Waar Speelgoedmuseum Deventer de persoonsgegevens voor gebruikt
Speelgoedmuseum Deventer kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Speelgoedmuseum Deventer, en/of omdat je deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website aan Speelgoedmuseum Deventer, verstrekt.

Speelgoedmuseum Deventer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw woonplaats
– Jouw e-mailadres
– Datum/tijdstip bezoek (via reservering of ticket)

Waarom Speelgoedmuseum Deventer gegevens nodig heeft
Speelgoedmuseum Deventer verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Speelgoedmuseum Deventer kan besluiten gebruik te maken van het versturen van een nieuwsbrief om zo geïnteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten en aangeboden producten van Speelgoedmuseum Deventer. Via deze website heb je dan de mogelijkheid om je, uiteraard vrijwillig, in te schrijven voor deze nieuwsbrief. Indien je aangeeft deze informatie per e-mail te willen ontvangen, stem je ermee in dat Speelgoedmuseum Deventer je (minimaal 1x per kwartaal) een e-mail toezendt op het aangegeven e-mailadres. Daarbij heb je te allen tijde de mogelijkheid om je uit te schrijven voor deze dienst zodat je verdere informatie over Speelgoedmuseum Deventer niet meer toegezonden krijgt.

Het delen van gegevens met derden
Speelgoedmuseum Deventer verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook het beschikbaar stellen van jouw persoonsgegevens aan de GGD i.v.m. gezondheidsonderzoek in het kader van de Coronacrisis, kan tot de mogelijkheden behoren.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Speelgoedmuseum Deventer dat doet. Om aan deze richtlijnen te voldoen heeft Speelgoedmuseum Deventer met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat hoe de gegevens van contacten worden ingezet, met welk doel en welke beveiligingsmaatregelen van kracht zijn.

Speelgoedmuseum Deventer verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende relevante persoonlijke gegevens zal (volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Hoe lang Speelgoedmuseum Deventer gegevens bewaard
Speelgoedmuseum Deventer bewaart jouw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens ten behoeve van een eventueel gezondheidsonderzoek worden max. 4 weken bewaard.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Speelgoedmuseum Deventer kan jou dan vragen je te identificeren om misbruik tegen te gaan. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deventerverhaal.nl. Speelgoedmuseum Deventer zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek reageren en je gegevens aanpassen en/of verwijderen.

 

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar je computer wordt gestuurd, zodra je een website bezoekt. De website van Speelgoedmuseum Deventer maakt gebruik van deze cookies.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Eigenlijk zorgen cookies ervoor dat je onze website optimaal en zo prettig mogelijk kunt ervaren. De instellingen van je bezoek worden onthouden, waardoor je dus nooit dezelfde informatie hoeft op te geven of te ontvangen.

Hoe lang blijven cookies opgeslagen?
De meeste cookies die worden gebruikt op www.hetspeelgoedmuseum.nl, verdwijnen zodra je de browser afsluit. Maar er zijn ook cookies die enkele dagen tot wel jaren blijven opgeslagen. Natuurlijk kun je die zelf op ieder gewenst moment uit je browser instellingen verwijderen.

Afmelden of verwijderen van cookies
In de meeste browsers, vind je onder de “help-knop” meer informatie over hoe je de instellingen van je browser met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Daarbij moet je wel rekening houden met het feit dat veel websites niet optimaal kunnen functioneren zonder cookies.

Beveiligen
Speelgoedmuseum Deventer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Deventer Verhaal, waaronder die van Speelgoedmuseum Deventer, maken gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Speelgoedmuseum Deventer op via info@deventerverhaal.nl.

Speelgoedmuseum Deventer is een website van Stichting Deventer Verhaal.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Stichting Deventer Verhaal
Keizerstraat 33
7411 HD Deventer
info@deventerverhaal.nl