Voorwaarden pers

Gebruik voorwaarden persberichten- en foto’s

  • Afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden naar aanleiding van het betreffende persbericht van Speelgoedmuseum Deventer en gedurende de looptijd van een tentoonstelling of activiteit.
  • Bij afbeeldingen van collectiebeelden dient de rechthebbende altijd genoemd te worden. Bij twijfel, neem contact op.
  • Voor zover aangegeven dient ook de naam van de fotograaf te worden vermeld, anders volstaat de vermelding ‘© Speelgoedmuseum Deventer’.
  • Duplicatie en commercieel gebruik van de afbeeldingen is niet toegestaan.